Perşembe , Haziran 13 2024
cinsel yönelim

Cinsel Yönelim Nedir? Cinsel Yönelim Türleri

Cinsel Yönelim Ne Demek

Cinsel yönelim, bir kişinin cinsel olarak çekildiği, cinsel duygusal veya romantik şeyleri ifade eder. Cinsel yönelim, bir kişinin cinsel dürtüleri, fantezileri veya cinsel ilgileri ile ilgili bir kavramdır. Örneğin, bir kişi erkeklerle romantik ilişkiler kurmayı tercih edebilirken, diğeri kadınlarla ilişki kurmayı tercih edebilir.

Cinsel yönelim, genellikle heteroseksüel, gay veya lezbiyen olarak sınıflandırılır. Ancak cinsel yönelim, bir kişinin hayatı boyunca değişebilir veya karışık olabileceği için, çok katmanlı ve kapsamlı bir konudur.

cinsel yönelim türleri.

Cinsel Yönelim Türleri

  1. Heteroseksüel: Heteroseksüel olan kişiler, cinsel ve romantik ilgi duydukları kişilerin cinsiyeti farklı olan kişilerdir. Örneğin, erkekler için kadınlar, kadınlar için erkekler.
  2. Gay: Gay olan kişiler, cinsel ve romantik ilgi duydukları kişilerin cinsiyeti aynı olan kişilerdir. Örneğin, erkekler için erkekler, kadınlar için kadınlar.
  3. Lezbiyen: Lezbiyen olan kişiler, cinsel ve romantik ilgi duydukları kişilerin cinsiyeti aynı olan kadınlardır.
  4. Biseksüel: Biseksüel olan kişiler, cinsel ve romantik ilgi duydukları kişilerin cinsiyeti farklı olan veya aynı olan kişilerdir.
  5. Aseksüel: Aseksüel olan kişiler, cinsel ilgi duymazlar veya cinsel ilişkiye girmek istemezler.
  6. Panseksüel: Panseksüel olan kişiler, cinsel ve romantik ilgi duydukları kişilerin cinsiyeti veya cinsiyet kimliği ne olursa olsun herhangi bir kişiye yönelirler.
  7. Demiseksüel: Demiseksüel olan kişiler, cinsel ilgi duyarlar ama sadece özel bir bağ oluştuğunda veya çok yakın bir ilişki kurduklarında.
  8. Skolioseksüel: Skolioseksüel olan kişiler cinsel ilgi duydukları kişilerin cinsiyeti veya cinsiyet kimliği ne olursa olsun herhangi bir kişiye yönelirler veya kendileri için cinsiyet kimliği ile ilgili bir şey yoktur.

Bu sadece bazı cinsel yönelim türleri, cinsel yönelim çok çeşitlidir ve kişinin kendisi için en uygun olanı bulmasına izin vermeli. Bu sebepten dolayı kişinin kendisini tanıması önemlidir.

Cinsel Yönelim Kaç Yaşında Başlar?

Cinsel Yönelim Kaç Yaşında Başlar?

Cinsel yönelim, kişinin doğduğu andan itibaren oluşur. Ancak, cinsel yönelimin farkına varma ya da kabul etme süresi kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişiler çocukluk ya da ergenlik döneminde cinsel yönelimlerini fark ederken, bazıları daha geç yaşlarda fark edebilir. Ayrıca, cinsel yönelim insanların hayat boyunca değişebilir. Bu sebeple, cinsel yönelimin ne zaman olacağı kişiye özgüdür ve kesin bir yaş söylemek mümkün değildir.

Heteroseksüal, Gay Veya Lezbiyen

Heteroseksüal, Gay Veya Lezbiyen Cinsel Yönelim

Heteroseksüel cinsel yönelim, kişinin cinsel ve romantik ilgi duyduğu kişilerin cinsiyeti farklı olan kişilerdir. Örneğin, erkekler için kadınlar, kadınlar için erkekler. Heteroseksüel cinsel yönelim, genellikle toplumda en yaygın olarak kabul edilen cinsel yönelim olarak kabul edilir.

Gay cinsel yönelim, kişinin cinsel ve romantik ilgi duyduğu kişilerin cinsiyeti aynı olan kişilerdir. Örneğin, erkekler için erkekler, kadınlar için kadınlar. Gay cinsel yönelim, toplumda daha az yaygın olarak kabul edilir ve hala bazı toplumlarda veya bölgelerde yasaklanmıştır.

Lezbiyen cinsel yönelim, kişinin cinsel ve romantik ilgi duyduğu kişilerin cinsiyeti aynı olan kadınlardır. Lezbiyen cinsel yönelim, toplumda daha az yaygın olarak kabul edilir ve hala bazı toplumlarda veya bölgelerde yasaklanmıştır.

Heteroseksüal, Gay Veya Lezbiyen

Biseksüel Cinsel Yönelim

Biseksüel cinsel yönelim, kişinin cinsel ve romantik ilgi duyduğu kişilerin cinsiyeti farklı olan veya aynı olan kişilerdir. Biseksüel kişiler hem erkeklerle hem de kadınlarla romantik veya cinsel ilişki kurabilirler. Biseksüel cinsel yönelim, toplumda daha az yaygın olarak kabul edilir ve hala bazı toplumlarda veya bölgelerde yanlış anlaşılabilir veya yargılanabilir.

Biseksüellik, bir cinsel yönelim olarak tanımlanmaktadır ancak bunun yanı sıra bir cinsiyet kimliği olarak da algılanabilir. Biseksüel olan kişiler, kendilerini hem erkek, hem de kadın olarak tanımlayabilirler.

Biseksüellik sadece cinsel yönelimler ile ilgili değildir, Biseksüellik bir kişinin cinsel, romantik veya duygusal ilgileriyle de ilgilidir. Bu yüzden biseksüel olan bir kişi cinsel olarak sadece bir cinsiyet ile ilişki kurabilir ama romantik olarak diğer cinsiyet ile ilgilenebilir.

Aseksüel

Aseksüel Cinsel Yönelim

Aseksüel cinsel yönelim, kişinin cinsel ilgi duymaması veya cinsel ilişkiye girmek istememesidir. Aseksüel olan kişiler, cinsel ilişkiye girmek için bir isteğe sahip değildir veya cinsel ilişkiye girmek için bir ihtiyaç duymazlar. Aseksüel olan kişiler, cinsel dürtülerin yokluğunda veya cinsel ilişkiye girmek için bir istek duymazlar. Aseksüellik, cinsel yönelimler arasında yer almaktadır ve kişinin cinsel dürtüleri, fantezileri veya cinsel ilgileri ile ilgili bir kavramdır.

Aseksüellik, genellikle cinsel yönelimler arasında daha az yaygın olarak kabul edilir ve hala bazı toplumlarda veya bölgelerde yanlış anlaşılabilir veya yargılanabilir. Aseksüellik bir “problem” değil, bir cinsel yönelimdir ve kişinin cinsel yönelimleri saygı görmekte haklarıdır.

Panseksüel
Panseksüel Cinsel Yönelim

Panseksüel Cinsel Yönelim

Panseksüel cinsel yönelim, kişinin cinsel ve romantik ilgi duyduğu kişilerin cinsiyeti veya cinsiyet kimliği ne olursa olsun herhangi bir kişiye yönelir. Panseksüel olan kişiler, cinsiyet veya cinsiyet kimliği gözetmeden herhangi bir kişiyle romantik veya cinsel bir ilişki kurabilirler. Panseksüellik, cinsel yönelimler arasında yer almaktadır ve kişinin cinsel dürtüleri, fantezileri veya cinsel ilgileri ile ilgili bir kavramdır.

Panseksüellik, toplumda daha az yaygın olarak kabul edilir ve hala bazı toplumlarda veya bölgelerde yanlış anlaşılabilir veya yargılanabilir. Panseksüellik, cinsel yönelimler arasında geniş bir spektrum içinde yer alır ve kişinin cinsel yönelimleri saygı görmekte haklarıdır.

Demiseksüel

Demiseksüel Cinsel Yönelim

Demiseksüel cinsel yönelim, kişinin cinsel ilgi duyması ancak sadece özel bir bağ oluştuğunda veya çok yakın bir ilişki kurduklarında. Demiseksüel olan kişiler, cinsel dürtülerini sadece çok iyi tanıdıkları veya çok yakın ilişkiler içinde oldukları kişilerle yaşarlar. Bu cinsel yönelim, cinsel yönelimler arasında yer alır ve kişinin cinsel dürtüleri, fantezileri veya cinsel ilgileri ile ilgili bir kavramdır.

Cinsel Yönelim Değişimi

Cinsel Yönelim Değişimi Veya Karışıklığı

Cinsel yönelim değişimi, kişinin cinsel yönelimi zaman içinde değişebilir. Bir kişi, örneğin, erkeklerle romantik ilişkiler kurmayı tercih edebilirken, daha sonra kadınlarla ilişki kurmayı tercih edebilir. Cinsel yönelim değişimi, bir kişinin hayatı boyunca meydana gelebilir veya kişi çocuklukta veya ergenlikte cinsel yönelimlerini fark edebilir.

Cinsel yönelim karışıklığı, kişinin kendisi için cinsel yönelimi konusunda kararsız veya belirsiz olduğu anlamına gelir. Bu kişiler, cinsel yönelimleri konusunda kendileri için en uygun olanı bulmak için daha fazla zaman veya terapiye ihtiyaç duyabilirler.

Cinsel yönelim değişimi ve karışıklığı, cinsel yönelimler arasında yer alır ve kişinin cinsel yönelimleri saygı görmekte haklarıdır. Herkes kendisi için en uygun olanı bulmalıdır.

Cinsel yönelim ve cinsel kimlik arasındaki fark

Cinsel Yönelim Ve Cinsel Kimlik Arasındaki Fark

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği arasındaki fark, kişinin cinsel olarak veya romantik olarak ilgisini duyduğu kişilerle ilgili olan cinsel yönelim ile kişinin kendini nasıl tanımladığı ile ilgili olan cinsiyet kimliği arasındaki farktır.

Cinsel yönelim, kişinin cinsel olarak veya romantik olarak ilgisini duyduğu kişileri ifade eder. Örneğin, heteroseksüel, gay, lezbiyen, biseksüel, aseksüel vb.

Cinsiyet kimliği, kişinin kendini nasıl tanımladığını ifade eder. Örneğin, erkek, kadın, non-binary vb.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği arasında bir bağlantı olabilir ancak her zaman olmayabilir. Örneğin, bir kişi heteroseksüel cinsel yönelimli olabilir ancak kendini non-binary olarak tanımlayabilir. Ayrıca, bir kişi cinsiyet kimliği ile cinsel yönelim arasında çelişkiler yaşayabilir. Örneğin, bir kişi erkek cinsiyet kimliğine sahip olabilir ama cinsel yönelimi gay olabilir.

Herkes kendisi için en uygun olan cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğini bulmalıdır ve kişinin cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği ne olursa olsun, saygı görmekte haklarıdır.

Cinsel Yönelimin Sosyal Ve Kültürel Etkileri

Cinsel Yönelimin Sosyal Ve Kültürel Etkileri

Cinsel yönelim, sosyal ve kültürel etkileri olan bir kavramdır. Bu etkiler, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin toplum tarafından nasıl kabul edildiği, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin eşit haklara sahip olup olmadığı ve cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin hangi tür ilişkilerde bulunabilecekleri gibi konuları içerebilir.

Sosyal ve kültürel etkiler, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin toplumda nasıl kabul edildiği üzerinde etkilidir. Örneğin, heteroseksüel cinsel yönelim toplumda genellikle daha yaygın olarak kabul edilirken, gay veya lezbiyen cinsel yönelim toplumda daha az yaygın olarak kabul edilir ve hala bazı toplumlarda veya bölgelerde yasaklanmıştır.

Sosyal ve kültürel etkiler, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin eşit haklara sahip olup olmadığı üzerinde de etkilidir. Örneğin, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin evlenme hakkı, eşit iş fırsatları veya aynı cinsel yönelimli kişilerle birlikte yaşama hakkı gibi konularda eşit haklara sahip olması mümkün olmayabilir.

Sosyal ve kültürel etkiler, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin hangi tür ilişkilerde bulunabilecekleri üzerinde de etkilidir. Örneğin, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin açıkça ilişkilerini sergileyebilecekleri veya ilişki kurabilecekleri yerler sınırlı olabilir.

Bu sosyal ve kültürel etkiler, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin hayatlarını etkileyebilir ve bu yüzden cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin haklarının korunması gerekir.

Cinsel Yönelim Özgürlüğü

Cinsel Yönelim Özgürlüğü Ve Hakları

Cinsel yönelim özgürlüğü, kişilerin cinsel yönelimleri konusunda özgürce karar verebilmelerini ve cinsel yönelimlerine sahip olarak yaşayabilmelerini ifade eder. Cinsel yönelim özgürlüğü, kişilerin cinsel yönelimlerini sergileyebilmeleri, ilişki kurabilmeleri veya evlenebilmeleri gibi konuları içerebilir.

Cinsel yönelim hakları, cinsel yönelim özgürlüğünün temel bir parçasıdır ve cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin haklarının korunmasını ifade eder. Cinsel yönelim hakları, kişilerin cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılık, şiddet veya zorbalık gibi davranışlara maruz kalmamalarını, eşit iş fırsatlarına sahip olmalarını, evlenme hakkına sahip olmalarını veya cinsel yönelimlerine sahip olarak yaşayabilecekleri ortamlarda yaşayabilmelerini içerebilir.

Cinsel yönelim özgürlüğü ve hakları, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin hayatlarını etkileyebilir ve bu yüzden cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin haklarının korunması önemlidir. Bu konuda hala yapılması gereken çok iş var ancak cinsel yönelim özgürlüğü ve hakları konusunda dünya çapında ilerlemeler kaydedilmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsel Yönelim Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet eşitliği, önemli bir ilişki içindedir. Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kişilerin cinsel yönelimlerine sahip olarak yaşayabilecekleri ortamlarda yaşayabilmelerini ve cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılık, şiddet veya zorbalık gibi davranışlara maruz kalmamalarını sağlamaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kişilerin cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılık, şiddet veya zorbalık gibi davranışlara maruz kalmamalarını sağlamaktadır. Cinsiyet kimliği, cinsiyet rolü veya cinsiyet ifade biçimleri, kişilerin cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılık, şiddet veya zorbalık gibi davranışlara maruz kalmamalarını sağlamaktadır.

Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki ilişki, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılık, şiddet veya zorbalık gibi davranışlara maruz kalmamalarını sağlamaktadır.

Cinsel Yönelim Ve Cinsel Sağlık

Cinsel Yönelim Ve Cinsel Sağlık

Cinsel yönelim ile cinsel sağlık arasındaki ilişki, önemlidir. Cinsel yönelim, kişinin cinsel olarak veya romantik olarak ilgisini duyduğu kişilerle ilgili bir kavramdır, cinsel sağlık ise kişinin fiziksel, mental ve sosyal olarak iyi olması için gerekli olan durumdur.

Cinsel yönelim, cinsel sağlık için önemli bir etken olabilir. Örneğin, cinsel yönelimlerine sahip olan kişilerin cinsel sağlıklarını korumak için daha fazla özen göstermeleri gerekebilir. Örneğin, gay erkeklerde HIV veya diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların yaygın olması nedeniyle bu kişilerin cinsel sağlıklarını koruma konusunda daha dikkatli olmaları gerekebilir.

Din İnanç Sistemi

Din İnanç Sistemi

Cinsel yönelim ve din inanç sistemi arasındaki ilişki, çeşitlilik gösterir. Bazı dinler, cinsel yönelimlerine sahip olan kişileri desteklerken, diğerleri cinsel yönelimlerine sahip olan kişileri yargılar veya reddeder.

Örneğin, bazı hristiyan mezhepleri gay veya lezbiyen cinsel yönelimli kişileri kabul etmezken, diğerleri bunları kabul eder. Aynı şekilde, bazı İslam mezhepleri aseksüel cinsel yönelimli kişileri kabul etmezken, diğerleri kabul eder.

Dinler arasında, cinsel yönelimle ilgili fikirler geniş bir spektrumda değişebilir ve bazı dinler, cinsel yönelimlerine sahip olan kişileri eşit haklara sahip olarak kabul ederken, diğerleri bunları reddeder.

Genetik Faktörler

Genetik Faktörler

Cinsel yönelimin genetik ve biyolojik faktörlerle ilişkisi, halen tam olarak anlaşılmamıştır. Ancak, cinsel yönelim üzerinde etkili olabilecek birçok faktör olduğu düşünülmektedir. Bunlar arasında genetik faktörler, hormonlar, beyin yapısı veya gelişimi gibi biyolojik faktörler de bulunmaktadır.

Araştırmalar, cinsel yönelimle ilgili genetik faktörlerin varlığını ortaya koymuştur. Örneğin, kardeşler arasında cinsel yönelimlerin benzerliği, genetik faktörlerin etkili olabileceğine dair güçlü bir kanıt olarak kabul edilmektedir.

Biyolojik faktörler, cinsel yönelimlerin gelişiminde etkili olabilir. Örneğin, bebeklerde düşük testosteron düzeyleri, cinsel yönelimlerinin daha az belirgin olmasına neden olabilir. Aynı şekilde, erken doğumda, beyin yapısının cinsel yönelimlerin gelişiminde etkili olabileceği düşünülmektedir.

Cinsel yönelim genetik ve biyolojik faktörlerle ilgili olarak, halen çok az bilgiye sahibiz, cinsel yönelimin birçok faktörlerden etkilendiği düşünülür. Bu nedenle, cinsel yönelimin sadece genetik veya biyolojik faktörlerle açıklanamayacağını, aynı zamanda sosyal, kültürel, psikolojik veya deneyimler gibi faktörlerin de rol oynadığını unutmamak gerekir.

Cinsel Yönelim Ve Psikolojik Faktörler

Psikolojik Faktörler

Cinsel yönelim ile psikolojik faktörler arasındaki ilişki, önemlidir. Psikolojik faktörler, cinsel yönelimlerin gelişiminde veya değişiminde etkili olabilir. Örneğin, aile yapısı, çocukluk deneyimleri veya kişilik özellikleri gibi psikolojik faktörler, cinsel yönelimlerin gelişiminde etkili olabilir.

Araştırmalar, cinsel yönelimlerin gelişiminde psikolojik faktörlerin rol oynadığını ortaya koymuştur. Örneğin, çocukluk deneyimleri, cinsel yönelimlerin gelişiminde etkili olabilecek bir faktör olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde, kişilik özellikleri, cinsel yönelimlerin gelişiminde etkili olabilecek bir faktör olarak kabul edilmektedir.

Psikolojik faktörler, cinsel yönelimlerin değişiminde de etkili olabilir. Örneğin, kişinin cinsel yönelimleri hakkında daha fazla bilgi edinmesi veya deneyim kazanması, cinsel yönelimlerinde değişimlere neden olabilir.

Cinsel yönelimlerin psikolojik faktörlerle ilişkisi, cinsel yönelimlerin gelişiminde veya değişiminde etkili olabilecek birçok faktör içerebilir. Bu nedenle, cinsel yönelimlerin sadece genetik veya biyolojik faktörlerle açıklanamayacağını, aynı zamanda sosyal, kültürel, psikolojik veya deneyimler gibi faktörlerde etkili olmaktadır.

Cinsel Yönelim Testi

Cinsel Yönelim Testi

Cinsel yönelim testi, kişinin cinsel yönelimini belirlemeye yönelik bir testtir. Bu testler, kişinin cinsel olarak veya romantik olarak ilgisini duyduğu kişilerle ilgili bilgi verir. Bu testler genellikle anketler, mülakatlar veya kişilik testleri gibi farklı formlarda olabilir.

Ancak, cinsel yönelim testlerinin gerçekliği ve doğruluğu, tartışmalıdır. Cinsel yönelim, kişinin cinsel olarak veya romantik olarak ilgisini duyduğu kişilerle ilgili bir kavramdır ve kişinin cinsel yönelimini anlamak için çok fazla faktörleri değerlendirmek gerekir. Bu nedenle, cinsel yönelim testleri genellikle kesin sonuçlar vermez ve kişinin cinsel yönelimini anlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulur.

Cinsel yönelim testi, kişinin cinsel yönelimini anlamak için yararlı olabilir ancak, gerçekte kişinin cinsel yönelimini anlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulur. Ayrıca, kişinin kendisi duygusal ve düşünsel olarak rahat hissettiği cinsel yönelimi olduğunu söylemeli ve testlerin sadece bir araç olduğunu unutmamak önemlidir.

Cinsel Yönelim Kaç Yaşında Belli Olur?

Cinsel Yönelim Kaç Yaşında Belli Olur?

Cinsel yönelim, kişinin hayatı boyunca değişebilir ve her kişi için farklı zamanlarda belli olabilir. Genellikle cinsel yönelimlerinin belirginleştiği yaş aralığı, çocukluk ve ergenlik dönemi olarak kabul edilir. Ancak, bazı kişiler cinsel yönelimlerinin belirginleştiğini ergenlik dönemi sonrasında bile keşfedebilir.

Çocuklar, genellikle çocukluk döneminde arkadaşlarının cinsiyetine veya cinsel yönelimlerine ilgi duymaya başlar. Bununla birlikte, çocukların cinsel yönelimlerini anlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulur. Ergenler, cinsel yönelimlerinin belirginleştiği dönemi yaşarlar. Ergenler cinsel yönelimlerine karar verdiklerinde veya kabul ettiklerinde, cinsel yönelimleri belli olur.

Bu arada, kişinin cinsel yönelimi yaşına bağlı olarak değişebilir, yani kişi ergenlik dönemi sonrasında cinsel yönelimlerinde değişiklikler yaşayabilir. Bu sebeple, kişinin cinsel yönelimini anlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulur ve herkesin cinsel yönelimi farklıdır.

Cinsel Yönelim Zamanla Değişir Mi

Cinsel Yönelim Zamanla Değişir Mi?

Cinsel yönelim, kişinin hayatı boyunca değişebilir. Kişiler, cinsel yönelimlerinde değişiklikler yaşayabilirler ve bu değişiklikler, cinsel yönelimlerinin belirginleştiği yaş aralığı olan çocukluk ve ergenlik dönemi dahil olmak üzere, hayatın herhangi bir döneminde gerçekleşebilir.

Cinsel yönelim değişikliği, birçok kişide görülür ve cinsel yönelimlerinde değişim yaşamak, normaldir. Örneğin, bir kişi heteroseksüel olarak doğdu ama gay olarak yaşamaya devam edebilir. Aynı şekilde, bir kişi gay olarak doğdu ama heteroseksüel olarak yaşamaya devam edebilir. Bu nedenle, cinsel yönelim değişikliği, birçok kişide görülür ve herkesin cinsel yönelimi farklıdır.

Hakkında Rengi Gül

Uzun yıllardan beri cinsel seks oyuncakları satan bir firmada çalışmaktayım. Burada edindiğim tecrübelerimi sizlere elimden geldiğince doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyorum.

İlgini Çekebilir

penis pompası

Penis Pompası Hakkında Merak Edilenler

Penis Pompası Nedir? Penis pompası, erkeklerin penislerini geçici olarak büyütmek veya sertleşme sorunlarını gidermek için …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir